Pealkiri: 

Prostitutsioon - kas ühiskondlik probleem? Arvamused nähtuse olemusest, põhjustest, tagajärgedest

Autorid: Pajumets M
Väljaandja/tellija: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakond, Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Märksõnad: prostitutsioon, reproduktiivtervis, seksuaalkäitumine, seksuaalne vägivald, inimkaubandus, seadused, hoiakud, meedia, kuritegevus, naised, mehed
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Pajumets2004.pdf683.83 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Eesti raport on osa Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt finantseeritud võrdlevast uurimusprojektist, milles osalevad Baltimaad ja Loode-Venemaa. Kõigis osalevates riikides viidi 2003. aasta kevadsuvel läbi kaks sotsioloogilist uurimust: riigi või piirkonna ühes peamises ajalehes avaldatud prostitutsiooni käsitlevate artiklite analüüs ning uurimus, mis selgitab välja arvamusliidrite seisukohad prostitutsiooni põhjuste, tagajärgede ning optimaalse prostitutsioonipoliitika kohta. Päevalehe viimase nelja ja poole aasta prostitutsioonitemaatika käsitluse analüüs annab taustateabe arvamusliidrite seisukohtade interpreteerimiseks. Konteksti avardamise eesmärki kannab ka peatükk, kus tutvustatakse riigi prostitutsioonialast seadusandlust. Eesti raportis selgub ka, mil määral näevad Eesti arvamusliidrid probleemina traditsioonilisi soorolle ning kuivõrd nad seovad seksiäri soolise ebavõrdsusega. Oletatavasti joondub ühiskond olulisel määral arvamusliidrite prostitutsioonikäsitluste järgi. Seega võib uurimus anda teavet ka regiooni tavakodanike seisukohtade ning argumenteerimisloogikate kohta. Uurimusest peab selguma, kas ja kui, siis miks käsitlevad arvamusliidrid prostitutsiooni sotsiaalse probleemina. Uurimus lähtub peamiselt interpretatiivsest ühiskondlike nõudmiste esitamise teooriast. Analüüs keskendub uuritavate poolt konstrueeritud olukordade ehk olukorrakategooriate väljatoomisele. Esitatakse peamised retoorilised võtted, mida arvamusliidrid on kasutanud prostitutsiooni olemuse, põhjuste ning tagajärgede kohta arvamust avaldades.

Projekti koordineerisid Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ning Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakond.