Pealkiri: 

HIV/AIDS-i ja narkomaania temaatikaga seotud teadmised ning arusaamad vanglateenistujate seas

Autorid: Lõhmus L
Väljaandja/tellija: Justiitsministeerium, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: vanglad, töötajad, HIV, AIDS, narkomaania, sugulisel teel nakkavad haigused, terviseteenused, demograafilised näitajad, haridustase, hoiakud, koolitus
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmus2004.pdf270.83 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Järgnevalt on esitatud kokkuvõte vanglateenistujate seas läbi viidud HIV/AIDS-i ja narkomaania valdkonnaga seotud küsitluse käigus kogutud andmetest. Andmed analüüsiks koguti Harku, Tallinna, Maardu, Murru ja Viljandi vanglate külastamisel 24. november-19.detsember 2003. aastal.

Uurimuse eesmärgiks on saada ülevaade vanglateenistujate HIV/AIDS-i ja narkomaaniaga seotud teadmistest; HIV/AIDS-i levikuga seotud valearusaamadest; suhtumisest HIV-i nakatunud inimestesse; HIV/AIDS-i ja narkomaaniga seotud informatsiooni vajadustest; infoallikatest, kust HIV/AIDS-i teemadel teavet on saadud ning soovitakse saada; hinnangutest sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamise vajalikkusele.

Uurimusraport koosneb viiest peatükist. Esimeses antakse ülevaade uurimuse teostamisest. Teises peatükis kirjeldatakse vastajate soolis-vanuselist struktuuri, rahvuslikku ning hariduslikku tausta. Järgneb ülevaade vanglateenistujate teadmistest HIV/AIDS-i ja narkomaaniaga seonduvast ning infoallikatest. Neljas peatükk teeb kokkuvõtte, millisel määral on vanglate töötajaskonna seas levinud HIV-i ja narkomaaniaga seotud väärarusaamad, hoiakud ja uskumused. Viimane peatükk käsitleb töötajate hinnanguid erinevate sotsiaal- ja meditsiiniteenuste vajalikkusele vanglasüsteemis.