Pealkiri: 

Liikumisharrastuse strateegiline arengukava 2006-2010

Autorid: Arvisto M , Jurkatam M , Lusmägi P , Seil T
Väljaandja/tellija: Kultuuriministeerium
Märksõnad: sport, füüsiline aktiivsus, spordirajatised, tervisesport, tervislik eluviis, koolitus
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kultuuriministeerium2006.doc178.5 kBMicrosoft Word
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: "Liikumisharrastuse strateegilise arengukava 2006-2010" eesmärk on kaasa aidata tervistava liikumise laiendamisele ja kõigile jõukohaste sportimisvormide kiiremale levikule elanikkonna seas. Arvulises väljenduses tähendab see regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu suurendamist 2010. aastaks 45%ni elanikkonnast (st kasvatada aastail 2006-2010 tegelejate arvu 20% võrra).
Eesmärgist tulenevalt ja liikumisharrastust mõjutavate põhitegurite struktuuri arvestavalt seati liikumisharrastuse strateegilist arengukava koostades järgmised ülesanded: hinnata olemasolevaid sportimispaiku ja rahastamispõhimõtteid ning kavandada edasisi suundi; arendada välja tervisesportlaste arstiabi, infoteenindus ja nõustamine; arendada välja koolitussüsteem, et juurutada liikumisharrastuse põhimõtteid elanikkonnas; koostada liikumisharrastuse teadmisvara ja levitada seda harrastajaile; toetada ja korraldada liikumisharrastust alamprogrammide kaudu; arendada välja liikumisharrastuse suhtekorraldus- ja edenduskava.