Pealkiri: 

Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm 2003-2015

Väljaandja/tellija: Teede- ja sideministeerium
Märksõnad: liiklusõnnetused, liikluskäitumine, liiklusohutus, liiklus, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2003
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
liiklusohutusprogramm_2003_2015.pdf129.06 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm püstitab liiklusohutuse arengu eesmärgid ja nende realiseerimise abinõud programmi realiseerimise esimeses (aastateks 2003-2006), teises (aastateks 2007-2010) ja kolmandas (aastateks 2011-2015) etapis.
Strateegiliseks eesmärgiks on, et aastaks 2015 ei ületa liiklusõnnetustes hukkunute arv aastas 100 inimest.
Kavandatud liiklusohutuse parandamise meetmed on suunatud nendele liiklejate gruppidele ja valdkondadele, mille abil on kõige enam võimalik mõjutada liiklusohutuse taset. Käesoleval ajal on Eestis nendeks: kergliiklus (jalakäijate ja jalgratturite liiklus); lapsed ja vanurid; sõitjad; noored ja väheste kogemustega sõidukijuhid; sõiduki juhtimine joobeseisundis; liiklusõnnetuste raskusaste; linnaliiklus; pimeda aja liiklus; talvine liiklus.
Meetmed, mida on vajalik rakendada, käsitlevad viit olulist liiklusega seotud valdkonda: hoiakute kujundamist; koolitust; järelevalvet; liikluskeskkonda; planeerimist.
Programmi realiseerimine võimaldab kavandatud perioodil säästa ligemale 1000 inimelu ja ainuüksi selle arvel kokku hoida ühiskonna kulutusi üle 6 miljardi krooni, millele lisandub täiendavalt sääst liiklusõnnetustes raskelt vigastatute arvu vähenemisest.