Pealkiri: 

Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel. Kas pestitsiidid ja saasteained ohustavad meie toitu?

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: toiduohutus, kemikaalid, tervisekaitse
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2009.pdf701.66 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Tervisekaitse
Kirjeldus: Põllumajandusliku tootmise ja toidu töötlemise lahutamatuks osaks on muutunud kemikaalide kasutamine. Paratamatult jääb osa kahjulikest ainetest toitu ja võib ohustada inimese tervist. Käitleja enesekontrollisüsteem peab kindlustama selle, et müüdav toit oleks inimestele ohutu ega sisaldaks kahjulikke aineid üle lubatud piirmäära. Et tõhustada toiduohutuse kontrollimist, koondati 2007. aastal kogu toidukontrollialane järelevalve Veterinaar- ja Toiduametisse (edaspidi VTA). Riigikontroll uuris, kuidas toiduohutuse järelevalveasutus kogub keemiliste saasteainete kohta informatsiooni, kui usaldusväärne see on ja kas on tagatud kohased meetmed reageerimaks normide rikkumisele. Auditis analüüsiti muuhulgas ka toidu lisaainete kasutamist, kuna lisaainete ülenormatiivseid sisaldusi võib tinglikult käsitleda samuti saastena. Auditi käigus tellis Riigikontroll toidus esinevate pestitsiidide ja muude saasteainete testimiseks sõltumatud analüüsid. Testide eesmärgiks oli veenduda, et testitud toidus ei oleks saasteaineid rohkem, kui riikliku toidukontrolli tulemustest eeldada võiks.