Pealkiri: 

Strateegiad tervislike eluviiside ja hoiakute kujundamiseks. Kuidas on riigiasutused juhtinud suitsetamise, alkoholi, liikumisharrastuse ja tervisliku toitumisega seotud riiklikke strateegiaid?

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: tervisedendus, suitsetamine, alkohol, füüsiline aktiivsus, toitumine, südame-veresoonkonna haigused, ennetamine, kasvajad, haiguskoormus, koolitus
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2008.pdf910.8 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: See audit on Riigikontrolli esimene audit tervisedenduse valdkonnas. Auditi käigus uuris Riigikontroll taustinformatsiooniks, milliseid meetmeid on Eestis ja mujal maailmas rakendatud tervise nelja riskiteguri (suitsetamine, alkohol, vähene liikumine ja ebatervislik toitumine) maandamiseks. Analüüsitavad riskitegurid on valitud, arvestades nende suurt mõju eesti rahva tervisele.
Lisaks analüüsis Riigikontroll nende riiklike strateegiate rakendamist, mis nimetatud nelja riskitegurit käsitlevad. Analüüsitud strateegiad olid: südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklik strateegia 2005-2020; riiklik vähistrateegia aastateks 2007-2015; arengukava "Eesti toit" 2006-2008; liikumisharrastuse strateegiline arengukava 2006-2010; lapse õiguste tagamise strateegia 2004-2008.
Strateegiate puhul hinnati nende rakendamise vastavust heale juhtimistavale: strateegiatel on selged ja mõõdetavad eesmärgid, strateegiasse lisatud meetmed on eeldatavalt tõhusad, strateegiate rahastamine on olnud jätkusuutlik, strateegia tegevused on läbi viidud jne. Ka anti hinnang sellele, kas strateegia tegevused on jõudnud paikkondlikule tasandile.