Pealkiri: 

Eesti ravimipoliitika alused aastani 2010

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: ravimid, ravimipoliitika, ohutus
Välja antud: 2002
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ravimipoliitikaalused2010_2002.pdf35.19 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Ravimipoliitika on raamistik ravimitega seotud teemade käsitlemiseks riigi tasandil. Ravimipoliitika sõnastab eesmärgid ning strateegilised arengusuunad nende saavutamiseks. Selle alusel töötab Vabariigi Valitsus välja ning rakendab ravimialaseid strateegiad, mis käsitlevad ravimipoliitika eesmärkide saavutamise teid.
Ravimipoliitika eesmärk on tagada: põhiravimite kättesaadavus, ravimite kvaliteet, ohutus ja tõhusus ning ravimite mõistlik kasutamine. Dokumendis on kirjeldatud ravimisektori olukorda Eestis, sätestatud strateegilised suunad ning osapoolte rollid eesmärkide saavutamisel. Samuti on kirjeldatud ravimipoliitika oodatavat mõju tervishoiule, elanike rahulolule ja teadlikkusele ning majandusele.