Pealkiri: 

Eelkooliealiste laste tervishoiu korraldus

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: lapsed, tervishoid, lasteaiad, perearstid, tervisedendus, ennetamine, tervishoiukorraldus, koolitus
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2005.pdf873.64 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Auditi eesmärk: hinnata, kas eelkooliealiste laste tervise edendamine ja haiguste ennetamine on korraldatud tõhusalt. Ühtlasi soovitakse käesoleva auditiga tähtsustada eelkooliealiste laste tervishoidu, mis seni on jäänud piisava tähelepanuta, näidata süsteemi korrastamist vajavaid kohti ning anda Sotsiaalministeeriumile infot kavandatava süsteemi uuendamise jaoks.
Auditeeritud asutused: Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Haigekassa.
Lisaks koguti materjale ning infot Tervise Arengu Instituudist. Audit hõlmas ka koolieelseid lasteasutusi, perearste ja kohalikke omavalitsusi lasteasutuste omanikuna.
Auditeeritud periood: kontrolliti lasteasutuse tervishoiutöötaja olemasolu 2004. aastal, kuni 7aastaste laste 2003. a raviarveid, koolitervishoiu 2004. a II poolaasta aruandeid.