Pealkiri: 

Tuberkuloositõrje programm 1998-2003

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: tuberkuloos, ravi
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2004_2.pdf936.99 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Nakkushaigused
Kirjeldus: Riigikontroll auditeeris oma 2003. aasta tööplaani alusel tuberkuloositõrje programmile 2002. ja 2003. aasta riigieelarves ette nähtud raha kasutamist. Auditi eesmärgiks oli anda hinnang programmi elluviimiseks rakendatud meetmetele ja nende tõhususele, keskendudes järgmistele põhiküsimustele: Kas Sotsiaalministeerium on programmis sätestatud tegevusi ellu viinud kavakohaselt? Kas eraldatud raha on kasutatud sihipäraselt? Kas püstitatud eesmärgid täideti? Kas eesmärkide saavutamine on võimalik ka ilma jätkuprogrammita?
Auditeeritud asutus oli Sotsiaalministeerium. Programmile eraldatud raha kasutamist kontrolliti Tartu Ülikooli Kliinikumis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Järva Maakonnahaiglas.