Pealkiri: 

Ravimivaru moodustamine, uuendamine ja säilitamine

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: ravimid, ravimipoliitika, tehnoloogiad
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2004_1.pdf862.05 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Auditi eesmärk: Selgitada, millised ülesanded seadis Sotsiaalministeerium ravimite ja meditsiinivahendite varude moodustamisel, kas nende ülesannete täitmiseks olid olemas vajaminevad organisatsioonilised mehhanismid ja raha ning mil määral püstitatud ülesanded saavutati. Auditi käigus hinnati, kas varuga tehtud tehinguteks olid kehtestatud piisavad juhised ning kas need tagasid varu õiguspärase ja säästliku kasutamise. Koos Tervishoiuameti esindajaga kontrolliti varude säilivust.
Vaadeldav periood: Audit hõlmab 2003. aastat ja 2004. aasta I kvartalit. Julgeolekuvaru osas vaadeldi ka üksikuid 2002. aasta tehinguid.
Auditeeritud asutused olid Sotsiaalministeerium ja Tervishoiuamet.