Pealkiri: 

Esmase erakorralise arstiabi korraldus

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: kiirabi, esmatasandi tervishoid, päästeteenistused, tervishoiukorraldus, haiglad
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2004.pdf1.17 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Auditi eesmärk: aidata kaasa kiirabi hõivatuse vähenemisele, et seeläbi parandada abi kättesaadavust raskete juhtude korral, tõhustades kiirabi teenusepakkumist ja ressursikasutust.
Auditi objekt: esmase erakorralise arstiabi pakkumise korraldus, s.o kiirabiteenuse pakkumine, perearstisüsteemi ja häirekeskuste korralduse mõju kiirabiteenusele.
Auditeeritud periood: peamiselt 2003. aasta ja 2004. I poolaasta. Audit korraldati 2004. aasta esimesel poolaastal.
Auditeeritud asutused: Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Tervishoiuamet ja Päästeamet.