Pealkiri: 

Arengukava "Viljatusravi toetamine 2007-2010" ja "Viljatusravi toetamise rakenduskava 2007-2010" täitmise aruanne 2007

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: viljatus, viljatusravi, lastetus, kunstlik viljastamine, reproduktiivtervis, iive, sündimus, ennetamine, embrüosiirdamine, finantseerimine, ravimid, epidemioloogilised uuringud
Välja antud: 2007
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ViljatusraviArengukavaAruanne2007.pdf65.33 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Reproduktiivtervis
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Aruande ülesehitamisel on lähtutud "Viljatusravi toetamise rakenduskava 2007-2010" strateegiliste eesmärkide ja meetmete struktuurist. Aruanne on esitatud peatükkide kaupa. Peatükkide numeratsioon vastab arengukavas ja selle rakenduskavas esitatud eesmärgile, meetmele ja tegevusele. Iga peatüki lõpus on antud hinnang konkreetse eesmärgi täitmiseks kavandatud meetme suhtes. Hinnatud on ka 2007. aastaks planeeritud tegevuste tulemuslikkust. Hinnangu andmisel on lähtutud arengukavas väljatoodud tulemuslikkuse indikaatoritest. Ülevaade antakse ka arengukava täitmiseks planeeritud vahenditest ning eelarve täitmisest.