Pealkiri: 

Rehabilitatsioonitoetuse maksmise riskid

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: taastusravi, puuetega inimesed, terviseteenused, tervishoid
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2003_2.pdf610.6 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Auditi eesmärk on hinnata, millised on peamised riskid rehabilitatsioonitoetuse maksmisel ja kas need riskid on realiseerunud. Selleks keskenduti järgmistele põhiküsimustele: Kas toetuse kaudu hüvitatakse puudega inimese rehabilitatsiooniks vajalikud teenused? Kas toetust makstakse ravikindlustuse vahenditest finantseeritavate tegevuste eest? Kas toetuse saajaid koheldakse võrdselt?
Auditeeritud asutused on Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Tartu Pensioniamet (Võru osakond) ja Pärnu Pensioniamet (Pärnu osakond). Valitud pensioniametites on rehabilitatsioonitoetuse saajaid kõige rohkem - Võru osakonnas 184, Pärnu osakonnas 178. Vaadati läbi 100 toimikut - 43 Pärnu ja 57 Võru pensioniametis.
Infot rehabilitatsioonitoetuse maksmisega seonduva kohta küsiti Haigekassast, Lõuna-Eesti Haigla AS-ilt, Haapsalu Neuroloogiliselt Rehabilitatsioonikeskuselt ja Karaski Keskuselt.
Auditeeritud periood on 2002. aasta.