Pealkiri: 

Ambulatoorse eriarstiabi nõudluse jälgimine

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: arstiabi, eriarstiabi, patsiendid, tervishoiukorraldus, haiglad, tervishoid
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2003_1.pdf635.75 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Riigikontroll viis läbi auditi, milles vaatles info kogumist ambulatoorse eriarstiabi järjekordade kohta Eesti Haigekassas ja raviasutustes ning selle korraldamist Sotsiaalministeeriumis. Korrektse järjekorrainfo abil leiaks inimene lühima järjekorra arsti juurde ning raviasutused teaksid, milliseid teenuseid neilt oodatakse. Operatiivne järjekorrainfo võimaldab parandada tervishoiu korraldamist ja juhtimist, sh selgitada pikkade järjekordade põhjused ning planeerida meetmeid nende lühendamiseks.
Auditi eesmärgiks oli anda ülevaade järjekorrainfo kogumisel tekkivatest korralduslikest tõrgetest, mis moonutavad ülevaadet tegelikust nõudlusest. Kogutud materjali analüüsi põhjal on tehtud ettepanekud sotsiaalministrile, Eesti Haigekassa juhatuse esimehele ja Tervishoiuameti peadirektorile mitmete tõrgete kõrvaldamiseks ja infomoonutuste vältimiseks.
Auditi käigus selgus, et ehkki järjekorrainfo kasutajate ring on lai, hõlmates eri tasandeid tervishoiusüsteemis, on kogutava info usaldusväärsus väike.