Pealkiri: 

Riiklik tuberkuloositõrje strateegia aastateks 2008-2012

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: tuberkuloos, ennetamine, ravi, diagnostika, haigestumus, HIV, AIDS
Välja antud: 2008
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2008_3.pdf88.98 kBAdobe PDF
Riikliku_tuberkuloositorje_strateegia_aastateks_2008-2012_tegevuskava.xls66.5 kBMicrosoft Excel
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Riskikäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Strateegias pööratakse võrreldes varasemate lähenemistega suuremat tähelepanu tuberkuloosi varajasele avastamisele ning ennetustööle riskirühmade, sealhulgas HIV-positiivsete patsientide seas.
Uue riikliku tuberkuloositõrje programmi eesmärk on tuberkuloosi esmahaigestumust Eestis 2012. aastaks vähendada 20 haigusjuhuni 100 000 elaniku kohta.
Strateegiadokumendis tutvustatakse hetkeolukorda Eestis, senist tegevust tuberkuloosivastases võitluses, seatakse eesmärgid ja nendeni jõudmise meetmed ennetamise, varajase avastamise, diagnostika ja ravi, seire, strateegia rakendamise ja hindamise vallas.