Pealkiri: 

Tervisekahjustuse tekitamisega seoses määratava hüvitise maksmisel esinevad riskid

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: tervislik seisund, tööohutus, tööõnnetused, töökeskkond, seadused, hüvitised
Välja antud: 2002
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2002_3.pdf586.87 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Riigikontroll hindas riigieelarvest kahjuhüvitisteks aastatel 2000 ja 2001 eraldatud raha kasutamisel esinevaid riske, et selgitada, milline on kahjuhüvitiste maksmise aluseks olev õiguslik raamistik, kas rakendatud meetmed kuritarvitus- ja väärkasutusjuhtumite vältimiseks on piisavad ning kuidas raha on kasutatud.