Pealkiri: 

Riiklik HIVi ja AIDSi strateegia aastateks 2006-2015

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: HIV, AIDS, epideemiad, ennetamine, nõustamine, ravi, terviseteenused, narkootikumid, tervisepoliitika, narkomaania, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2005
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2005_5.pdf288.09 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: HIV ja AIDSi strateegia aastateks 2006-2015 käsitleb HIV-epideemia leviku peatamisel ning epideemia mõjude leevendamisel Eesti ühiskonnale järgnevaid tegevusvaldkondi: ennetustegevus erinevate sihtrühmade seas, HIV testimine ja nõustamine; HIV ja AIDSiga inimestele suunatud ennetus, ravi ja hoolekanne; seire, monitooring ja hindamine ning inim- ja organisatoorse ressursi arendamine.
Strateegia üldeesmärgiks on saavutada püsiv langustendents HIV-nakkuse levikus. Seejuures on eesmärgiks aastaks 2015 uute HIV-nakkuse juhtude arvu vähenemine 100 000 elaniku kohta 20-ni (2004.a vastav näitaja 55) ning strateegia tegevuste abil ära hoida epideemia generaliseerumine (st. HIV nakatunud rasedate osakaal kõigist rasedatest peab jääma alla 1%. 2004. aastal oli see näitaja 0.5%,).