Pealkiri: 

Riiklik vähistrateegia aastateks 2007-2015

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: vähk, pahaloomulised kasvajad, kasvajad, haigestumus, suremus, elukvaliteet, ennetamine, eluviisid, alkohol, tubakas, suitsetamine, toitumine, toiduohutus, sõeluuringud, palliatiivne ravi, tervisepoliitika, valu, haiguskoormus
Välja antud: 2007
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2007_7.pdf225.71 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Toitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Onkoloogide Seltsi koostöös valminud vähistrateegia eesmärgid on vähendada ennetatavatesse pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumist ja vähki suremist ning pikendada vähihaigete eluiga ja -kvaliteeti.
Vähki haigestub Eestis ligi 6000 ja sureb 3500 inimest aastas. Enim surevad eestlased kopsu-, käär- ning pärasoole- ja maovähki. Nendesse vähihaigustesse (lisaks veel eesnäärmevähki) haigestuvad mehed enim. Naised haigestuvad kõige rohkem rinna-, naha- ja käär- ning pärasoolevähki.

Strateegia eesmärk on, et praeguse tasemega võrreldes haigestuks alates 2015. aastast vähki aastas ligi 300 inimest vähem ja sureks ligi 350 inimest vähem. Eesmärk on vähendada eelkõige haigestumist ning suremist ennetatavatesse vähkidesse nagu seda on kopsuvähk ja rinnavähk. Strateegia tegevused on suunatud alkoholi tarbimise vähendamisele, tubakatoodete tarvitamise vähendamisele noorte seas, passiivse suitsetamise vältimisele, suitsetajate abistamisele tubakast loobumisel jne. Kavandatakse ohutu toiduvalmistamise tehnoloogia alaseid teavituskampaaniaid tootjatele, toitlustajatele ja elanikkonnale, tugevdatakse toidujärelevalvet ning arendatakse seiret keemiliste saasteainete sisalduse üle toidus ja mõjutatakse tootjaid täiustama tehnoloogiaid toiduohutuse suurendamiseks. Strateegias on olulisel kohal vähktõve varane avastamine sõeluuringutega, kasvajate diagnostika ning ravi, samuti taastus- ja palliatiivse ravi teenused.
Strateegia väljatöötamisel olid ministeeriumi partneriteks Eesti Onkoloogide Selts, Vähiliit, Onkoteraapia Selts, Radioloogide Selts, Tervise Arengu Instituut, Tervishoiuamet, Eesti Haigekassa, Tervisekaitseinspektsioon, Kemikaalide Teabekeskus, SA Vähi Sõeluuringud, SA Kodune Toetusravi.

Vähistrateegia tegevuskava viib ellu Tervise Arengu Instituut.