Pealkiri: 

Liiklusõnnetuste koondumiskohtade väljaselgitamise ja nende ohutustamise programmi koostamine

Autorid: Metsvahi T
Väljaandja/tellija: Tallinna Tehnikaülikool: Teedeinstituut
Märksõnad: liiklusohutus, liiklus, liiklusõnnetused
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn: Maanteeamet
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTÜTeedeInstituut2005.pdf3.6 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Traumad
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Antud uurimistöö on jätkuuuringuks TTÜ Teedeinstituudis 1999. ja 2002. aastal valminud analoogilistele töödele, kus analüüs tugines vastavalt 1996-1998.a ja 1999-2001. aasta liiklusõnnetuste andmebaasile.

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on Eesti maanteedel liiklusõnnetuste koondumiskohtade väljaselgitamine 2002 - 2004.a. inimkannatustega liiklusõnnetuste statistika alusel ja nende kohtade püsivuse või muutumise analüüs. Selleks analüüsitakse koondumiskohtade geograafilist paiknemist kogu perioodil kolme libiseva kolmeaastase perioodi lõikes. Suurema liiklusohuga kohtades analüüsitakse liiklusõnnetuste teeehituslike ja liikluskorralduslike tegurite võimalikku mõju liiklusõnnetuste tekkele. Lisaks liiklusohtlike kohtade ja teelõikude väljaselgitamisele tuuakse välja ka peamiste maanteede liiklusohutuse absoluut- ja suhtenäitajad.