Pealkiri: 

Liikluskäitumise monitooring 2007

Väljaandja/tellija: AS Teekaru
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, liiklusohutus, ohutus, alkohol, jalakäijad, hoiakud, hinnangud
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Teekaru2007.pdf1.42 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Liikluskäitumise monitooringu (LIMO) projekti algatas Maanteeamet 2001.aastal ja see oli tollal esimeseks katseks saada usalduslik ülevaade liikluskäitumise aspektidest Eestis. 2001.a. projekti käigus töötati välja monitooringu läbiviimise metoodika, viidi läbi pilootuuring ning esitati esimene aruanne. 2007.a. viidi läbi täiemahuline, väga paljus eelnevaga sarnanenud uuring, kusjuures selle peamiseks eesmärgiks oli võrrelda käesoleva aasta tulemusi eelmistel aastatel saaduga.

2007.a. uuring järgib võimalikult täpselt varasemate uuringute metoodikat ja teostamise põhimõtteid. Siiski on tellija - Maanteeameti - ettepanekul käesolevasse uuringusse sisse viidud erinevusi võrreldes varasemate uuringutegaga: oluliselt suurendati turvavarustuse vaatluste arvu, kõik vaatlused salvestati videoformaadis (v.a. turvavarustuse vaatlus), kõik vaatlused ajastati oktoobrikuusse, suunatulede vaatluskohad lisati maanteedele ja lisaks vaatlustele viidi läbi ka küsitlusuuringud.

2007. aasta uuringu vaatluste osa hõlmab järgmiseid liikluskäitumise valdkondi:
1. Fooritulede nõuetest kinnipidamine sõidukijuhtide ja jalakäijate poolt
2. Suunatulede kasutamine sõidukijuhtide poolt
3. Jalakäijatele tee andmine reguleerimata ülekäigurajal
4. Turvavööde ja laste turvavarustuse kasutamine
5. Joobes sõidukijuhtimine
6. Sõidukiirus ja pikivahed maanteedel