Pealkiri: 

Liikluse rahustamise tehniliste vahendite analüüs ja soovituste täpsustamine nende kasutamiseks

Autorid: Kaal L , Truu M , Luhthein V
Väljaandja/tellija: AS Teede Tehnokeskus
Märksõnad: liiklusohutus, liiklus
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn: Maanteeamet
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TeedeTehnokeskus2005.pdf1.88 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Uurimistöö eesmärgid on: esitada ülevaade erinevate maade liikluse rahustamisvõtete kasutamise üldprintsiipidest, seisukohtadest ja praktikast; tuua välja erinevate tehniliste vahendite kasutamise mõju; teha liikluse rahustamiseks mõeldud tehniliste vahendite analüüs ning esitada soovitused nende kasutamise kohta; analüüsida erinevate liikluse rahustamisvõtete sobivust erinevate liiklustingimuste kohta ning võimalust nende kasutamiseks Eesti oludes; anda üldised soovitused liikluse rahustamisvõtete kasutamiseks Eesti linnades.

Käesolev uurimistöö on koostatud erinevate maade uurimistööde põhjal. Kuna kasutatavate meetmete hindade suurusjärgud olid välja toodud vaid Ameerika Ühendriikides tehtud uurimistöödes (Euroopa omades oli neid väga vähe või puudusid üldse), on hinnad esitatud US dollarites. Tuleb arvestada, et need on selle ajahetke hinnad, mil kohalik uurimistöö tehtud ja annavad ülevaate vaid suurusjärkudest, seetõttu pole neid ka Eesti kroonidesse ümber arvestatud.