Pealkiri: 

Liiklusohutusliku olukorra uuring: eakad liikluses

Väljaandja/tellija: Inseneribüroo Stratum
Märksõnad: liiklus, vanurid, liiklusohutus, liikluskäitumine, liiklusõnnetused, hoiakud, jalakäijad, jalgratturid, ennetamine
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Stratum2003_2.pdf176 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Traumad
Kirjeldus: Antud uurimistöö käigus on analüüsitud eakate inimestega toimunud liiklusõnnetusi Eestis, määratud kindlaks valupunktid ning töötatud välja soovitused, mida peaksid liikluskorralduse kavandamisega ja liiklusohutusega tegelevad isikud arvestama vähendamaks eakatega toimunud liiklusõnnetusi. Selle töö tegemisel on arvestatud ka varasemate uurimistööde tulemusi ning teiste riikide kogemusi.

Käesolevas töös on toodud välja eakate liiklusalase aktiivsuse põhilised näitajad (liikumisviisid, mootorsõidukite kasutamine jms.), nende suhtumine liiklusohutusse tervikuna ja üksikutesse liiklusohutusalastesse meetmetesse tuues esile need liiklusohud, mida vanurid peavad eriti olulisteks. Samuti on esitatud põhilised eakate inimestega toimunud liiklusõnnetuste statistilised näitajad ja analüüsitud nende toimumise olulisemaid faktoreid.