Pealkiri: 

Liikluskäitumise monitooring 2003

Väljaandja/tellija: Inseneribüroo Stratum
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, liiklusohutus, ohutus, alkohol, jalakäijad, hinnangud, hoiakud
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Stratum2003_1.pdf869.4 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesolev aruanne on liikluskäitumise monitooringu (lühidalt LiMo2003) 2003.aastal läbi viidud projekti lõpparuandeks 2003.aastal. Liikluskäitumise monitooringu projekti algatas Maanteeamet 2001.aastal ja see oli tollal esimeseks katseks viia läbi ulatuslik liikluskäitumise monitooring Eestis. 2001.a projekti käigus käsitleti monitooringu läbiviimise kavandatavat metoodikat, viidi läbi pilootuuring ning esitati täiemahulise uuringu - küsitluse ja vaatluste - läbiviimise metoodika ja vaatluskohtade valik ning küsitluste ja vaatluste tulemused. 2002.aastal viidi läbi täiemahuline uuring, kusjuures selle peamiseks eesmärgiks oli võrrelda 2001. ja 2002. aasta tulemusi.

Käesolev uuring järgib põhijoontes 2001. ja 2002.a. uuringute metoodikat ja
Monitooringu küsitluse osa hõlmas Eesti 1000 elaniku ankeetküsitluse läbiviimist ja andmete töötlemist, eesmärgiga selgitada välja elanike hinnang liikluskäitumise üksikutele aspektidele ja liiklusohutusele tervikuna.

Monitooringu vaatluste osa hõlmab järgmiseid liikluskäitumise valdkondi:
1. fooritulede nõuetest kinnipidamine sõidukijuhtide ja jalakäijate poolt;
2. sõidu- ja suunatulede kasutamine;
3. jalakäijale tee andmine reguleerimata ülekäigurajal;
4. sõidukiirus ja pikivahed;
5. joobes juhtimine.
6. laste turvavarustuse kasutamine;
7. turvavöö kasutamine;