Pealkiri: 

Fooriprogrammide ja -parameetrite mõju liiklusohutusele

Väljaandja/tellija: Inseneribüroo Stratum
Märksõnad: liiklus, liiklusohutus, linnad, liiklusõnnetused, liikluskäitumine
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Stratum2003.pdf956.7 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Kirjeldus: Uurimistöö eesmärgiks on: selgitada välja liiklusohutuslik olukord foorjuhitavatel ristmikel ja määrata selle olukorra peamised põhjused; täpsustada ja vajadusel välja töötada fooriprogrammide projekteerimisel kasutatavaid põhiparameetreid; koostada juhendi makett, mis peaks määrama kindlaks fooriprogrammide projekteerimisel kasutatavate parameetrite piirid ja rakendustingimused selliselt, et oleks tagatud maksimaalne ohutus.

Käesoleva uurimistöö 1.etapi aruanne annab üldise ülevaate käsitletavast teemast, ülevaate foorjuhitavatest ristmikest ja neis kasutatavatest parameetritest foorjuhitavatel ristmikel, viimase kolme aasta jooksul aset leidnud liiklusõnnetuste üldise analüüsi suuremate Eesti linnade - Tallinna ja Tartu - andmete baasil ja ülevaate foorjuhtimist sätestavatest normdokumentidest.