Pealkiri: 

Riskeeriv käitumine liikluses ja isiksuseomadused, nende seos bioloogilise markeri monoamiinide oksüdaasi (MAO) aktiivsusega

Autorid: Paaver M , Harro J
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, riskikäitumine, liiklusohutus, liiklusõnnetused, psühholoogia, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Paaver2003.pdf417.77 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Käesolev uuring jätkab 2001. aastal läbi viidud uuringut alkoholijoobes juhtimise isiksuslike ja bioloogiliste korrelaatide kohta, suurendades andmebaasi ja võttes võrdlevalt vaatluse alla teisi liiklusohtliku käitumise viise. Et joobes juhtimine seostus oluliselt mõnede isiksuseomadustega nagu impulsiivsus, ning madalama monoamiinide oksüdaasi aktiivsusega, tekib küsimus, kas teiste riskide võtmine liikluses, nagu näiteks kihutamine ja ohtlikud manöövrid, seostuvad samade või teiste isiksuseomadustega. Eelnevast tuleneb küsimus, kas on võimalik leida üleüldist korrelaati liigselt riskeerivale käitumisele liikluses. Lisaks on vaja uurimuse usaldusväärsuse suurendamiseks analüüsida eraldi korduvalt liikluseeskirja rikkujaid, kes võivad põhimõtteliselt erineda ühekordsetest rikkujatest.

Vastuse saamiseks nimetatud küsimustele püstitasime alljärgnevad uuringueesmärgid: võrrelda kiiruse ületamise pärast politsei poolt korduvalt kinni peetud isikute isiksuseomadusi, kognitiivseid stiile ja sotsiaaldemograafilisi näitajaid kontrollrühma ja harva kinnipeetutega; võrrelda ensüümi monoamiinide oksüdaasi (MAO) aktiivsust kiirust ületanud juhtidel teiste rühmadega.