Pealkiri: 

Liikluskasvatuse uurimus aastal 2007

Väljaandja/tellija: OÜ Liiklusbüroo
Märksõnad: õpilased, koolid, liikluskasvatus, liiklus, Internet, maakonnad
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn: Maanteeamet
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Liiklusbüroo2007.pdf26.14 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Käesoleva töö "Liikluskasvatuse uurimuse läbiviimine aastal 2007" eesmärgiks on välja selgitada koolides läbiva teemana teostatava liikluskasvatuse osa käsitlemine. Töö teostati kolmes etapis. I etapis oli vajalik leida kooli kodulehelt infot liikluskasvatuse kui läbiva teema käsitlemise kohta õppekavas, leida üldtööplaanist klassivälised ja huvialategevused, kus on kajastatud liikluskasvatusalane tegevus ning info leidmine jalgratturite, mopeedijuhtide, mootorsõidukijuhtide koolituse ja eksamineerimise kohta. II etapi ülesandena koostati ja saadeti koolidele küsimustik eeltoodud teemat käsitleva info saamiseks ning analüüsiti saadud andmeid kooliastmeti. Kolmandas etapis analüüsiti I ja II etapis saadud andmeid maakonniti ja üldhariduskoolide kaupa.