Pealkiri: 

Liiklejate hoiakud vöötradade suhtes

Väljaandja/tellija: tnsEmor
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, liiklusohutus, hinnangud, jalakäijad, meedia, ennetamine, hoiakud
Välja antud: 2008
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Emor2008_2.pdf581.87 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Liiklejate uuringu põhieesmärk on hinnata liiklejate käitumist Tallinna ja Tartu kesklinnas. Selleks korraldas TNS Emor küsitluse autojuhtide ja jalakäijate seas Tallinnas ning Tartus. Aruandes on uuringutulemusi võrreldud eelnevate aastate samalaadsete uuringutega.

Uuringu käigus selgus: autojuhtide käitumine vöötradadel; suhtumine vöötraja käitumispõhimõtete meeldetuletamisesse meedias; liiklusohutuskampaania märkamine ja hinnang sellele, kuivõrd mõjutas kampaania autojuhtide käitumist; liiklejate suhtumine piirkiiruse vähendamisele kesklinnas.