Pealkiri: 

Liiklejate hoiakud vöötradade suhtes

Väljaandja/tellija: tnsEmor
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, liiklusohutus, hinnangud, jalakäijad, meedia, ennetamine, hoiakud
Välja antud: 2007
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Emor2007_3.pdf309.61 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli anda ülevaade järgmistest teemadest: autojuhtide käitumine reguleerimata ülekäiguradadel; suhtumine jalakäijatele vöötrajal tee andmise meeldetuletamisesse meedias; liiklusohutuskampaania "Lapsed on linnas tagasi, targem võtab hoo maha!" märkamine ning selle mõju autojuhtide käitumisele; liiklejate suhtumine liikluskiiruse vähendamisse kesklinnas.
Uuring viidi läbi seitsmendat korda - eelmised analoogsed küsitlused toimusid 2001. aasta märtsis ja septembris, 2002, 2003. ja 2004. aasta oktoobris ning 2005. aasta septembris. Enamiku küsimuste osas on võrreldud selle aasta tulemusi viimase kolme uuringu tulemustega.