Pealkiri: 

Liiklejate hoiakud vöötradade suhtes

Väljaandja/tellija: tnsEmor
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, liiklusohutus, hinnangud, jalakäijad, meedia, ennetamine, hoiakud
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Maanteeamet
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Emor2004.pdf546.18 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli anda ülevaade järgmistest teemadest: autojuhtide käitumine reguleerimata ülekäiguradadel; suhtumine jalakäijate ohutust suurendavatesse meetmetesse; liiklejate suhtumine reguleerijad tegevusse vöötradadel; liiklusohutuskampaania "Lase inimene üle tee" märkamine ning selle mõju autojuhtide käitumisele; liiklejate suhtumine liikluskiiruse vähendamisse kesklinnas.

Uuring viidi läbi viiendat korda - eelmised analoogsed küsitlused toimusid 2001. aasta märtsis ja septembris ning 2002. ja 2003. aasta oktoobris. Enamiku küsimuste osas on selle aasta tulemusi võrreldud viimase nelja uuringu tulemustega.