Pealkiri: 

Liiklejate hoiakud vöötradade suhtes

Väljaandja/tellija: tnsEmor
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, liiklusohutus, hinnangud, jalakäijad, meedia, ennetamine, hoiakud
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Maanteeamet
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Emor2003_1.pdf432.91 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli anda ülevaade järgmistest teemadest: autojuhtide käitumine reguleerimata ülekäiguradadel; suhtumine jalakäijatele vöötrajal tee andmise meelde tuletamisse meedias; liiklejate suhtumine reguleerijad tegevusse vöötradadel; suhtumine jalakäijate ohutust suurendavatesse meetmetesse; liiklusohutuskampaania "Lase inimene üle tee" märkamine ning selle mõju autojuhtide käitumisele; liiklejate suhtumine liikluskiiruse vähendamisse kesklinnas.

Uuring viidi läbi neljandat korda - eelmised analoogsed küsitlused toimusid 2001. aasta märtsis ja septembris ning 2002. aasta oktoobris. Küsimustik on nelja uuritud perioodi jooksul muutunud, mistõttu ei ole tulemused võrreldavad kõigi küsimuste puhul.