Pealkiri: 

Autojuhtide riskiva liikluskäitumise vähendamise võimalused psühholoogilise sekkumisega

Autorid: Harro J , Eensoo D
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool
Märksõnad: liikluskäitumine, liiklusohutus, riskikäitumine, alkohol, hoiakud, psühholoogia, õpilased, koolid, ennetamine, liiklusõnnetused
Välja antud: 2008
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Eensoo2008.pdf350.49 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Uuringu autorid on osalenud kahes varasemas koostööprojektis Maanteeametiga: "Alkoholijoobes autojuhtimist mõjustavad isiksuseomadused, nende seos bioloogilise markeri monoamiinoksüdaas (MAO) aktiivsusega" (2001) ning "Riskeeriv käitumine liikluses ja isiksuseomadused, nende seos bioloogilise markeri monoamiinide oksüdaasi (MAO) aktiivsusega" (2003). Nende uuringute eesmärk oli uurida juhtide isiksuseomaduste, hoiakute ja ühe bioloogilise eripära rolli erinevate liiklusriskide võtmisel. Käesolev projekt on kavandatud nende uuringute jätkamiseks, kasutamaks ära juba loodud unikaalset andmestikku ja uurides võimalust loodud teadmisi praktiliselt ennetustöös kasutada.
Uuringu uudseks tahuks on selle põhiosa läbiviimine B-kategooria juhilubade taotlejate seas autokooliõpingute ajal, eesmärgiga hinnata psühholoogilise eneseregulatsiooni õpetuse ning isikliku riskikalduvuse mõju hilisemale käitumisele liikluses. Impulsiivsuse hindamiseks kasutame elamustejanu ja impulsiivsuse teste ning bioloogiliste riskikalduvuse markerite v-MAO aktiivsuse, serotoniini transporterit(5HTT) kodeeriva geeni promootorpiirkonna polümorfismi (5HTTLPR), ensüümi MAOA geeni promootorpiirkonna polümorfismi (MAOALPR) ja nitrit-oksiidi (NO) süntaasi neuraalse isovormi (NOS-I) kodeeriva geeni promootorpiirkonna polümorfismi NOS1 ex1f-VNTR määramist. Uurimus selgitab pärilike eelduste ja isiksuseomaduste mõju psühholoogilise sekkumise efektiivsusele, mida saaksime hinnata koostöös Liikluspolitsei ja Liikluskindlustusfondiga nende poolt registreeritud liikluseeskirjade rikkumiste ja liiklusõnnetustesse sattumise sageduse põhjal individuaalselt juhi kohta juhilubade saamisele järgnevate aastate jooksul. Uuringusse kaasatakse varasemates uuringutes osalejaid, jälgimaks liikluskäitumise püsivust ajas ning uuringus osalemise võimalikku positiivset mõju liikluskäitumisele.

Käesoleva uuringu peamised eesmärgid:
1. Hinnata psühholoogilise sekkumise (loeng "Impulsiivne käitumine liikluses", tagasiside psühhomeetriliste testide ja v-MAO aktiivsuse kohta) mõju hilisemale liikluskäitumisele ja liiklusõnnetustele.
2. Hinnata riskikalduvuse bioloogiliste markerite (v-MAO aktiivsus, 5HTTLPR, MAOALPR, NOS1 ex1f-VNTR) mõju liiklusriskide võtmisel.
3. Hinnata varasemates liikluskäitumise uuringutes osalenud isikute liikluskäitumise muutusi.