Pealkiri: 

Kaadrikaitseväelaste töökeskkond ja tervis

Autorid: Merisalu E , Orru H , Taavet T , Sarapuu K , Novikov O , Pärnapuu M , Oja M , Kinnas S , Indermitte E
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: tervislik seisund, kaitsevägi, töökeskkond, traumad, nakkushaigused, vaimne tervis, stress, õhu kvaliteet, müra, mehed
Välja antud: 2009
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Merisalu2009.pdf389.45 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisekaitse
Kirjeldus: Kuna Eesti Kaitseväes on seni vähe tähelepanu pööratud töökeskkonnast ja tööülesannete spetsiifikast tulenevatele ohuteguritele, KKV tervisele ja kutseriskide ennetamisele, siis on projekti ülesandeks selgitada välja tööga seotud ohutegurid vastavalt väeosade spetsiifikast, hinnata riske ning välja töötada kaasaegne metoodika tööst tulenevate terviseriskide hindamiseks. Projekti kaugemaks eesmärgiks oli KKV tööst põhjustatud terviseriskide vähendamine ja vältimine.
Käesolevas raportis on esitatud KM projekti "Kaadrikaitseväelaste töökeskkond ja tervis" 1. aasta tulemused.
1. aasta ülesanneteks oli välja selgitada kirjanduse analüüsi põhjal kaitseväe tegevustest ja tööülesannetest tulenevad kutseriskid; töötada välja ankeetküsimustik ja viia läbi pilootuuring missioonile minejate ja tulijate hulgas ning alustada mõõtmisi väeosades; hinnata töökeskkonnast ja tööülesannetest tulenevaid riske sõltuvalt väeosa eripärast.