Pealkiri: 

Kehalise kasvatuse õpetamise võimalikkusest Eesti koolides

Väljaandja/tellija: Eesti Kehalise Kasvatuse Liit MTÜ
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, koolid, sport, spordirajatised, õpilased, lapsed, noored, õpetajad
Välja antud: 2004
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
MTÜKehaliseKasvatuseLiit2004.doc14.45 MBMicrosoft Word
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks oli kaardistada kehalise kasvatuse kui aineõpetuse olukord Eesti koolides ning saadud tulemuste põhjal määratleda aineõpetuse tugevused ja kitsaskohad ning hinnata kehalise kasvatuse korralduse olulisi aspekte riigis tervikuna.

Ülesanded:
1. Koguda informatsiooni aineõpetuse läbiviijate, õppekorralduse ja tingimuste kohta
2. Selgitada välja aineõpetuse tugevamad ja nõrgemad aspektid
3. Esitada ettepanekud aineõpetuse korraldamiseks