Pealkiri: 

Eesti vaimse tervise poliitika alusdokument

Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: vaimne tervis, tervisepoliitika, elukvaliteet, terviseteenused, psühhiaatria, psühholoogia, seadused, suitsiidid, sotsiaalprobleemid, keskkond, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2002
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2002.pdf1.22 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Antud dokumendi eesmärgiks on tähtsuse järjekorras esitada olulisemad vaimse tervise probleemid koos nende võimalike lahendustega. Need on esitatud põhimõttel, mis kirjeldab Eesti jaoks soovitatavaid arengusuundi seostades neid juba olemasolevate arengukavadega. Vaimse tervise poliitika alusdokument on lähtekohaks loodavale vaimse tervise poliitikale. Kaudsemaks eesmärgiks on algatada vaimse tervise senisest suurem väärtustamine Eestis.