Pealkiri: 

HIV/AIDSi ennetustegevuse hindamine 2004

Autorid: Kruuda R , Jesse M , Viik K
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: HIV, AIDS, ennetamine, finantseerimine, sugulisel teel nakkavad haigused, tervishoid, tervishoiukorraldus, terviseteenused, kahjude vähendamine, nõustamine, maakonnad
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2004.pdf172 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesoleva uuringu eesmärk oli analüüsida HIV/AIDSi ennetustegevust riigis ning hinnata, kuidas on erinevates rahvusvahelistes ja riiklikes hindamisraportites viidatud probleemid leidnud kajastust tänastes riiklikes tegevuskavades ja kriitilised tegevused rahastatud.
Oma töös keskendusime kolmele peamisele põhiteemale: HIV/AIDS ennetustegevuse sisuline planeerimine ja tõenduspõhisus, HIV/AIDS ennetustegevuse organisatsioonilise ülesehituse efektiivsus, HIV/AIDS ennetustegevuse edasine jätkusuutlikkus Eestis.
Analüüsi tulemusel jõudsime järeldusele, et kõik kavandatud tegevused on tõenduspõhised ja toetuvad rahvusvahelisele kogemusele. Samas tuleb puudusena esile tuua, et kavandatud tegevused ei ole koondatud üldisesse raamistikku ühtse strateegia ja tegevuskavana, vaid planeeritakse eraldiseisvalt vastavalt erinevatele rahastamisallikatele. Suurimad puudused ongi ennetustöö organisatsioonilistes aspektides, kus tänaseni puudub poliitiline liidriroll, Sotsiaalministeerium ja tema allasutused on pidevates struktuurimuudatustes ja kolmanda sektori haldussuutlikkus on madal.
Ennetustegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks peale Global Fund¿i rahaeralduse lõppu konkreetseid kavasid veel ei ole. Samuti tekkis kahtlusi tervishoiusüsteemi ettevalmistatuses ja valmiduses aidsihaigete raviga tegeleda.