Pealkiri: 

Vaimse tervise rahastamine Eestis

Autorid: Habicht T , Thetloff M
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: finantseerimine, vaimne tervis, terviseteenused, ravimid, psühhiaatria, depressioon, ravi, ravikindlustus, perearstid, stress, eriarstiabi, esmatasandi tervishoid, õendus
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2003_inglisek.pdf344.67 kBAdobe PDF
Praxis2003.pdf153.34 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Vaimne tervis
Kirjeldus: Käesoleva kirjutise eesmärgiks on anda ülevaade vaimse tervise rahastamisest Eestis, kusjuures detailsemalt käsitletakse tervishoiuteenuste hüvitiste, ravimihüvitiste ja hoolekande kulusid. Ravikindlustuse kulude hindamisele on kasutatud 2002. aasta ravikindlustuse andmekogu ning hoolekande osas lähtutud 2003. aasta eelarvest. Sissejuhatavas osas tutvustatakse lühidalt valdkonna rahastamise allikaid ja olulisemaid õigusaktid ning tuuakse välja need vaimse tervise valdkonnad, mille rahastamist ülevaates lähemalt ei käsitleta. Esimeses peatükis antakse ülevaade tervishoiuteenuste hüvitistest, mida põhiliselt rahastatakse läbi ravikindlustuse eelarve. Eraldi käsitletakse esmatasandi, eriarstiabi ja hooldusravi kulusid. Ülevaate teises peatükis käsitletakse soodusravimite hüvitisi, mis sarnaselt tervishoiuteenuste hüvitistele rahastatakse läbi ravikindlustuse eelarve. Kolmandas peatükis kirjeldatakse psüühilise erivajadusega isikute hoolekande rahastamise süsteemi.