Pealkiri: 

"Pärilike haiguste ennetamise projekt 2003-2007: sünnieelne diagnostika kromosoomihaiguste vältimiseks" auditi aruanne

Autorid: Koppel A , Aaviksoo A , Paat G , Haldre K
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: sõeluuringud, rasedus, lapsed, mittenakkushaigused, imikud
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2008_2.pdf421.31 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Käesolev audit viidi läbi Eesti Haigekassa ja SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS vahel 21 juuni 2007 ja lepingu nr 2-21/181 raames haiguste ennetamise projektide "Noorte reproduktiivtervise projekti 2002-2006" ja "Pärilike haiguste ennetamise projekt 2003-2007: sünnieelne diagnostika kromosoomihaiguste vältimiseks" sisulise protsessi hindamise eesmärgil.
Auditi üldeesmärgiks on toetada Eesti Haigekassat haiguste ennetamise projektide tegevuse kvaliteedi ning nõuetekohasuse hindamisel, et haigekassa koos projektide teostajatega saaksid auditi käigus tehtud ettepanekute ja järelduste abil parandada tervist edendavate projektide elluviimist ja tulemuslikkust. Auditi tegevus on suunatud haigekassa ja kindlustatute kindlustunde suurendamiseks, et raha kasutatakse eesmärgipäraselt ja elanikkonna parema tervise saavutamise nimel.