Pealkiri: 

Suitsetamisest loobumise nõustamise hindamine

Autorid: Paat G , Aaviksoo A
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: suitsetamine, nõustamine, kulud, tulud, terviseteenused, reklaam, haiguskoormus, koolitus
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2009_1.pdf2.53 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Suitsetamisest loobumise nõustamisteenuse hindamise eesmärgiks on toetada suitsetamisest loobumise nõustamise (SLN) teenuse edasist arendamist SVH strateegia raames. Suitsetamisest loobumise nõustamise kabinettide töö hindamisel lähtume lisaks projektide ja programmide hindamise headele tavadele ka Tervise Arengu Instituudi kui tellija poolt seatud järgmistest lähteülesannetest:
1. Viia läbi SLN kabinettide võrdlusanalüüs, sh hinnates nende külastatavust, tegevuse tulemuslikkust, kuluefektiivsust ning teenuse kättesaadavust ja tuues välja leitud variatsioonid.
2. Anda ülevaade Eestis tegutsevatest tubakast loobumise nõustamisega tegelevatest organisatsioonidest ja nende töö põhimõtetest.
3. Analüüsida võimalusi teiste osapooltega koostööks SLN teenuse osutamisel.
4. Võrrelda SLN teenust rahvusvahelise teenuse standarditega
5. Tuua välja erinevaid SLN teenuse alternatiive ja anda soovitusi SLN teenuse edasiseks tegevuseks ja arendamiseks ning töötada koos Tervise Arengu Instituudiga välja soovitused teenuse arendamist puudutavaks otsustusprotsessiks.
Käesolev dokument ehk lõppraport sisaldab SLN teenuse majanduslikku analüüsi ja sihtrühma küsitluse tulemusi. Samuti esitatakse lõppraportis soovitused edaspidiseks tegevuseks. Lõppraportisse on koondatud ka kahe esimese raporti põhilised tulemused.