Pealkiri: 

"Rinnavähi varajase avastamise projekt aastateks 2002-2006" auditi aruanne

Autorid: Aaviksoo A , Koppel A , Võrk A , Lai T , Labotkin R
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: sõeluuringud, kasvajad, naised, kulud, tulud, hinnangud
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2006_2.pdf512.54 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesolev audit viidi läbi EHK ja SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS vahel 13. aprillil 2006.a. sõlmitud lepingu nr 83 raames haiguste ennetamise projektide "Rinnavähi varajase avastamise projekt aastateks 2002-2006" ja "Osteoporoosi varase avastamise projekt 2002-2006" sisulise protsessi hindamise eesmärgil.
Auditi üldeesmärk on toetada EHK-d haiguste ennetamise projektide tegevuse kvaliteedi ning nõuetekohasuse hindamisel, et EHK saaks koos projektide teostajatega auditi käigus tehtud ettepanekute ja järelduste abil parandada tervist edendavate projektide elluviimist ja tulemuslikkust. Audit püüab anda EHK-le ja ravikindlustatutele kindlust, et raha kasutatakse eesmärgipäraselt ja elanikkonna tervise parandamise nimel.