Pealkiri: 

Eesti patsiendi minevikuvõidud ja tulevikuvõimalused

Autorid: Aaviksoo A , Kiivet R-A , Paat G , Saluse J
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: tervishoid, tervishoiukorraldus, patsiendid, ravi, finantseerimine, haiglaravi, taastusravi, hooldusravi, hambaravi, esmatasandi tervishoid, ebavõrdsus, kulud
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2009.pdf529.38 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesolevas poliitikaanalüüsis kirjeldadakse, millised muutused on toimunud Eesti arstiabis viimasel aastakümnel - kuidas on toimunud ressursside ja võimaluste kasv ning milliseid teenuseid on Eesti elanikud kasutada saanud. Selleks kasutati tavapäraseid avalikult kättesaadavaid meditsiinistatistika ning uuringute andmeid, mis kirjeldavad protsessi ja arstiabiga seonduvaid erinevaid tegevusi eeskätt patsiendi vaatevinklist. Arstiabi kasutamise eesmärk ja tulemus - oodatav muutus tervises - on oluliselt keerulisem ja mahukam teema ning on siinsest analüüsist teadlikult kõrvale jäetud. Niisamuti ei keskendutud rahastamisele, mille kohta on varem avaldatud ja lähiajal avaldamisele tulevaid uuringuid. Võrdlusandmed Eesti naaberriikidega pärinevad väljaandest Nordic/ Baltic Health Statistics 2006, välja antud 2009.a suvel Põhjamaade Meditsiinistatistika komitee poolt (www.nom-nos.dk), kuhu Eesti andmed on kogunud ja esitanud Tervise Arengu
Instituut.