Pealkiri: 

Eesti tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs. Poliitikaanalüüs

Autorid: Võrk A , Jesse M , Roostalu I , Jüristo T
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: finantseerimine, tervishoid, kulud, tulud, ravikindlustus
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn: Riigikogu sotsiaalkomisjon ja Riigikogu majandus-ja sotsiaalinfo osakond
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2005.pdf596.54 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uuringu eesmärk on analüüsida Eesti tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkust aastani 2050. Jätkusuutlikkuse hindamiseks analüüsime tervishoiu seniste rahastamisallikate (ravikindlustus, riigieelarve, kohalike omavalitsuse eelarved, inimeste omaosalus) osakaalu ja dünaamikat Eesti tervishoiu kogukuludes minevikus ja prognoosime seejärel kohustusliku ravikindlustuse laekumist tulevikus, lähtudes rahvastiku- ja tööturuprognoosidest.
Analüüs on üles ehitatud nelja osana. Esimeses osas avame jätkusuutlikkuse mõiste tervishoius, tutvustame tervishoiu rahastamise iseloomustamiseks kasutatavaid rahvusvahelisi näitajaid, nende eeliseid ja puuduseid ning võrdleme Eesti näitajate väärtusi teiste riikidega väärtustega. Teises osas analüüsime detailsemalt Eesti tervishoiu rahastamisallikate dünaamikat, kasutades peamiselt Eesti tervishoiu kogukulude 1998-2003 aastaaruandeid. Lisaks käsitleme teises osas lühidalt omaosaluse mõju erineva sissetulekuga leibkondadele. Kolmandas osas prognoosime Eesti ravikindlustuse laekumist aastani 2050, kasutades PRAXISe sotsiaaleelarve mudelit, ja käsitleme teiste finantseerimisallikate võimalikke arenguid. Neljandas osas anname hinnangu tervishoiu praeguse finantseerimissüsteemi suutlikkusele katta tervishoiukulud tulevikus.