Pealkiri: 

Perearstipraksiste funktsionaalsed korraldusmudelid Tallinnas ja Harjumaal

Autorid: Paat G , Aaviksoo A , Lai T
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: perearstid, esmatasandi tervishoid, patsiendid, rahulolu, tervishoiureformid, tervishoid, tervishoiukorraldus
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2008_1.pdf614.51 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesoleva uuringu eesmärgiks on: kaardistada perearstipraksised lähtuvalt nende lokaalsest korraldusmudelist; hinnata perearstide rahulolu nende praksise töö erinevate aspektidega; hinnata patsientide rahulolu perearstiteenusega perearsti keskuse tüübi, asukoha, nimistu suuruse ja korraldust iseloomustavate tegurite ehk korraldusmudelist lähtudes; tuua välja soovitused muudatusteks või planeeritud muudatuste ümber hindamiseks parima ja ühtlase perearstiabi osutamiseks lähtuvalt perearstiteenuse korraldusmudelite lõikes ilmnenud peamistest erinevustest ning nende põhjustest.