Pealkiri: 

Eesti õdede töökeskkond ja motivatsioonitegurid: mõju tervishoiutöötajate töömotivatsioonile, tulemuslikkusele, migratsioonile ning võimalikud poliitikavalikud. Lühianalüüs

Autorid: Aaviksoo A , Läänelaid S , Hinno S
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: tervishoiutöötajad, õendus, rahulolu, töökeskkond, tervisepoliitika, hoiakud, hinnangud, migratsioon, tervishoid
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2006.doc488 kBMicrosoft Word
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Analüüsi eesmärgiks oli hinnata Eesti õdede töökeskkonnaga seotud töömotivatsiooni mõjutegureid ning nende seost migratsioonisoovi ja töökohaga. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi küsitlusuuring (detsember 2005 - jaanuar 2006) Tervishoiuameti registrisse kantud õdede hulgas ning analüüsi tulemusena töötati välja poliitikasoovitused erinevate osapoolte (tööandjad, töövõtjad, keskvalitsus, teised toetavad valdkonnad) tegustemiseks tervishoiutöötajate paremaks motiveerimiseks töökeskkonna kaudu.