Pealkiri: 

Suicide among external cause of death in the Baltic States 1970-2004

Autorid: Palo E
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: suitsiidid, andmed, surmapõhjused, mehed, naised, demograafilised näitajad, vaimne tervis, statistika
Välja antud: 2006
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Palo2006.pdf4.24 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Traumad
Kirjeldus: Käesoleva magistritöö eesmärgid olid kirjeldada välispõhjustest tingitud surmade klassifitseerimist, kodeerimist ja registreerimist Balti riikides, kirjeldada ja võrrelda Baltimaade välispõhjustest tingitud surmade ja suitsiidide trende aastatel 1970-2004 meestel ja naistel ning vaadelda Eesti suitsiidikordajaid vanusgrupiti vastavalt soole.