Pealkiri: 

Perceived general and mental health, their socio-economic correlates and relationships with physical activity in fertility-aged women in Estonia

Autorid: Kull M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Haridusteaduskond
Märksõnad: naised, sotsiaalmajanduslikud näitajad, tervislik seisund, füüsiline aktiivsus, hinnangud, depressioon, hoiakud, vaimne tervis, haridustase, ebavõrdsus
Välja antud: 2006
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kull2006.pdf350.73 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida naiste terviseseisundi sotsiaal-majanduslikke erinevusi ning terviseseisundi ja kehalise aktiivsuse vahelisi seoseid Eestis. Töös püstitati järgmised ülesanded: 1) analüüsida tervisehinnangu seoseid sotsiaal-majanduslike teguritega, 2) uurida depressiivsuse levimust ja seoseid sotsiaal majanduslike teguritega, 3) kirjeldada terviseseisundi ja vaba aja kehalise aktiivsuse vahelisi seoseid, 4) selgitada kehalise mitteaktiivsuse levimusmäär ja suhtumine kehalisse aktiivsusesse.