Pealkiri: 

Eesti täiskasvanud rahvastiku alkoholi tarvitamine: Terviseuuring 2006

Autorid: Animägi L
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: alkohol, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad
Välja antud: 2009
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Animägi2009.pdf2.41 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuritakse alkoholi tarvitamist Eesti täiskasvanud rahvastikus.
Töö eesmärkideks oli kirjeldada (1) alkoholi mittetarvitamise levimust, (2) alkoholi tarvitamise sagedust, (3) alkoholi tarvitamise koguseid ning (4) analüüsida alkoholi tarvitamise ning sotsiaaldemograafiliste ja -majanduslike tegurite vahelisi seoseid.
Töö põhines Eesti Terviseuuring 2006 25-64aastaste täiskasvanute andmetel. Uuriti mitte kunagi alkoholi tarvitamise levimusmäära, alkoholi tarvitamise sagedust ja koguseid ning suurendatud riskiga alkoholi korraga tarvitamist. Sotsiaaldemograafilistest tunnustest uuriti vanust, rahvust ja perekonnaseisu ning sotsiaalmajanduslikest teguritest haridust ja majanduslikku aktiivsust. Seoseid alkoholi tarvitamise ning sotsiaaldemograafiliste ja -majanduslike tegurite vahel hinnati logistilise regressioonanalüüsiga.