Pealkiri: 

Sotsiaalse kapitali ja tervise enesehinnangu seosed: Eesti täiskasvanud elanikkonna sotsiaalsete tervisemõjurite uuring 2004

Autorid: Virt H
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: hinnangud, tervislik seisund, sotsiaalne kaasatus, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad
Välja antud: 2008
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Virt2008.pdf124.56 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Demograafilised näitajad
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös kirjeldatakse Eesti täiskasvanud elanikkonna tervise enesehinnangut ja sotsiaalset kapitali ning analüüsitakse nende vahelisi seoseid.
Töö põhineb 2004. aastal läbiviidud Eesti täiskasvanud elanikkonna sotsiaalsete tervisemõjurite uuringul. Uuringus küsitleti Eesti kogurahvastikku esindavat valimit vanuskoosseisuga 16-74 aastat, vastanute koguarvuks oli 1694 (84,7%) inimest. Tervise enesehinnangu määramisel kasutati 5-astmelist skaalat: väga hea, üsna hea, keskmine, üsna halb ja väga halb. Sotsiaalse kapitali küsimused andsid informatsiooni erinevate sotsiaalse kapitali indikaatorite kohta nagu: usaldus ja turvalisus, sotsiaalne toetus, võrgustikes osalemine, sotsiaalne sidusus, proaktiivsus. Küsimused esitati väitena, millele küsitletu vastas 5-astmelisel skaalal: nõus, natuke olen nõus, ei ole kindel, ei ole nõus, üldse ei ole nõus. Seost sotsiaalse kapitali ja tervise enesehinnangu vahel hinnati šansisuhte ja logistilise regressiooni abil.