Pealkiri: 

Teismeliste reproduktiiv- ja seksuaaltervis-teadmised ja käitumine

Autorid: Rätsep H
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: noored, seksuaalkäitumine, alkohol, suitsetamine, sugulisel teel nakkavad haigused, terviseteenused
Välja antud: 2007
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rätsep2007.pdf286.11 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Nakkushaigused
Reproduktiivtervis
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärk oli hinnata teismeliste reproduktiiv- ja seksuaaltervisealaste teadmiste allikaid, alkoholi tarvitamise ja suitsetamise seost riskeeriva seksuaalkäitumisega, reproduktiivtervishoiuteenuste kasutamist teismeliste poolt ning nende teadmisi klamüüdiast.
Antud uuring oli osa rahvusvahelisest REPROSTAT2 pilootprojektist, mille eesmärk on erinevate Euroopa Liidu maade andmete põhjal töötada välja ühtsed noorte reproduktiiv- ja seksuaaltervist iseloomustavad indikaatorid, mida saab edaspidi kasutada kõikides liikmesmaades samaealiste noorte reproduktiiv- ja seksuaaltervise monitoorimiseks.
Eestis viidi uuring läbi Tartu linna gümnaasiumite baasil, kokku osales 439 noort vanuses 15 - 20 eluaastat.