Pealkiri: 

Haiglate töökeskkonna, töö iseloomu ja töökorralduse mõju õendus- ja hoolduspersonali tervisele

Autorid: Hermlin Özekinci H
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: töökeskkond, keskkonnatervis, keskkond, ohutus, õendus, õendushooldus, tervishoiutöötajad, haiglad, hinnangud, stress, müra, valu
Välja antud: 2006
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Hermlin2006.pdf385.15 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Töökeskkonnas viibime üle poole oma ärkvelolekuajast. Lähtuvalt sellest tuleb väga oluliseks pidada töökeskkonna tingimusi, töö mõju inimese organismile ja tööga seonduvaid ohte.
Käesoleva töö eesmärgiks oli kirjeldada õendus- ja hoolduspersonali töökeskkonda, töö iseloomu ja töökorraldust, ning anda hinnang nende tegurite rollile töötajate kaebustele nii töökeskkonna kui tervise osas. Antud hinnang baseerub töötajate ankeetküsitlusel saadud tunnuste vahelistel statistiliselt olulistel seostel.
Uuringus osales 2004.a. jaanuarist kuni märtsini 403 üheksa Eesti haigla statsionaari sisehaiguste (teraapia) ja kirurgia osakondade koosseisu kuuluvat õendus-ja hooldustöötajat.