Pealkiri: 

Põhikoolist väljalangenud ja lõpetanud õpilaste riskikäitumine, haigestumine, sotsiaalmajanduslik taust ja toimetulek koolis

Autorid: Mündi Š
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: noored, lapsed, õpilased, koolid, haridustase, põhikoolid, haigestumus, riskikäitumine, sotsiaalmajanduslikud näitajad, sotsiaalne kaasatus, vaimne tervis, tervislik seisund, füüsiline aktiivsus, suitsetamine, perekond
Välja antud: 2006
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Mündi2006.pdf332.05 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Eestis katkestab igal aastal enne kohustusliku hariduse omandamist kooli umbes 1000 noorukit. Põhihariduseta noortel on väga raske siseneda tööturule. Tööpuudus aga viib madalamale sotsiaalmajanduslikule tasemele, mis omakorda on seotud halvema tervisega ning tervisele ebasoodsa käitumisega. Ühtlasi mõjutab koolist väljalangemine kogu eelseisvat elu ja selle kvaliteeti. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli võrrelda põhikoolist väljalangenud ja lõpetanud õpilaste haigestumist, riskikäitumist, sotsiaalmajanduslikku tausta ja toimetulekut koolis, et selgitada välja riskitegurid väljalangemise suhtes.
Uuringus osales 2004. aasta kevadel 3722 seitsmendate ja kaheksandate klasside õpilast 42 koolist üle Eesti. Kaks aastat hiljem määrati Eesti Hariduse Infosüsteemi abil kindlaks uuritud õpilastest kooli lõpetanud ja katkestanud õpilased.
Teostati juhtkontrolluuring, kus juhtudeks olid 53 väljalangenud ja kontrollideks valiti 159 kooli lõpetanud õpilast. Juhte ja kontrolle võrreldi neljas kategoorias: tervis; riskikäitumine; sotsiaalmajanduslikud ja pere ning sõpradega seotud näitajad; kooliga seotud näitajad.